امروز رفتم تا برای آقایی خودمو لیزر کنم، دکتر گفت گیریم الآن خودتو لیزر کنی با رویش ناگزیر پشم ها در آینده چه می کنی؟ بهش گفتم آقایی بهم میگه همیشه در حال زندگی کن مثلاً بهش میگم آقایی قول میدی بلام النگو طلا بخلی؟ آقایی میگه عجیجم در آینده شاید ولی سعی کن همیشه در حال زندگی کنی، منم همیشه در حال زندگی می کنم و هیچ وقت فرصت نمیشه تا بگم آقایی برام اون النگوهه رو بخره چون همیشه زمان حاله، آقایی خیلی براش مهمه که حتی یه دونه مو زائدم روی بدنم نداشته باشم، آخه میدونید آقایی قبل از من تنها زنی که تونسته ببینه توی سایت پورن هاب بوده شما هم بهش حق بدید که همش زن تر تمیز و براق بخواد خب، آقایی خیلی مرده خیلی...