حالا که بازار تجاوز ها گرم است باید خدمتتان عرض کنم بنده دائماً دوست دارم تا به همه چیز شما تجاوز کنم، بنده دوست دارم به حریم خصوصی شما تجاوز کنم و آنرا عمومی کنم، بنده دوست دارم تا به تنهایی شما تجاوز کنم و آنرا به یک کلمه ای که مخالف تنهایی است و اسمش را نمیدانم تبدیل کنم، بنده دوست دارم دست در جیب شما بکنم و مبایلت را در بیاورم تا با آن سلفی بگیریم روی صورتمان فیلتر اسنپ چت و بِ ششصد و دوازده بگذاریم و از خنده غش کنیم،  البته اینکه شما گوشی تان را توی جیب پیراهنتان روی سینه ی تان می گذارید تا من دستم را به آن هم بزنم بی تأثیر نیست، بنده حتی دوست دارم به جای شما پول ناهار امروز را حساب کنم ولی از کیف پول شما چرا که هر بار که آنرا باز می کنم عکس خودم را در آن میبینم و ضعف می کنم، بنده ناموساً به این دلیل با کیف پول شما کار ندارم چون آن در جیب عقب شماست، شما هم ناموساً انقدر حریم خصوصی ات را سفت نگه ندار چون من دائم التحریکم و همش می خواهم به همه چیز تجاوز کنم، حتی به دنده عوض کردن شما...