آقایی املوز اجازه نداد بازی اروگوئه و مصر رو ببینم اولاً چون نوک ممه اروگوئه ایا زده بود بیرون، دوماً چون مثل اینکه اروگوئه یه بازیکن داله که گاز میگیره، آقایی میترسه منم یاد بگیرم و گاز بگیرم،آقایی خیلی رو نوک ممه حساسه آخه نوک ممه جای مهمیه خب، شما خودتون یادتون میاد سر قضیه نوک ممه گرگای رم چه قیامتی شده بود،  چند تا جووون تو بخش سانسور صدا و سیما به گناه افتادن، خدا نگذره ازشون، جنگ روانی که میگن همینه، به زمین گرم بخورن به حق پنج تن، خب آقایی هم صلاح نمی دونه من چشمم به نوک ممه نامحرم بیفته، البته من خودم نوک ممه دارم، ولی خب مردا هم نوک ممه دارن، لابد یه چیزی هست که نوک ممه انقد مهمه دیگه، خدا کنه سر ایران مراکش لباسای تنگ تنشون نکنن تا آقامون اجازه بده منم بازی ملیمونو ببینم^_^