اگه دیگه خیلی میخوای کولاک کنی براش اپیلاسیون کن...