بنظر منم اینکه نافتونو میندازین بیرون و میاین جلو دوربین قرش میدین خیلی زشته آدم حالی به حالی میشه خب،بنظرم بهتره بگیرنتون تا معلوم بشه به موساد وصلید یا چه میدونم جاسوس کدوم جهنم دره ای هستید، ما که خر نیستیم بالاخره میفهمیم کسی که میاد باسنشو از این ور میده اون ور از اون ور میده اینور حتماً از طرف غرب داره ساپورت میشه و اهداف قوی سیاسی داره، حالا دختر دبیرستانی هست که باشه، خود آقایی من اصلاً نمیرفت سرکار، همش مینشست خونه میرفت زیر میز ناهارخوری یواشکی اینستا نگاه میکرد بعدم دیگه منو دوست نداشت، شما نمی فهمین همه ی مشکلات ما از بی برقی گرفته تا بی آبی و گرما و فساد و اینا همش زیر سر ایناس که میرقصن، خدا خیرتون بده که گرفتینشون، بقیشونم بگیرین که همه ی مشکلاتمون حل بشه، بوج بوج...

*:آهنگ حاج آقا هیچکس