به آهنگی که در ادامه گذاشته ام گوش فرا دهید، یک قسمت از آهنگ میفرماید "دنبال چی بودی تو رابطمون با موچین؟" (دانلود)

خیلی عمیق است، تا بحال به کاربرد موچین ها در رابطه هایتان دقت کرده اید؟ شما اگر خانم باشی و از موچین استفاده نکنی ممکن است سبیل هایت به رابطه تان ضربه بزند، اگر آقا باشی ممکن است استفاده از موچین شما را در نزد همسرتان اوبی جلوه دهد و باز هم به رابطه ضربه وارد شود،  ولی هر چه فکر میکنم نمی دانم در رابطه چگونه میتوان با موچین دنبال چیزی گشت!

چه شد که تا این حد به مرز های کسشر و فراکسشر دست یافتی آریایی؟ 


پی نوشت: آهنگ مذکور تیتراژ یکی از سریال های آب دوغ خیاری پر هزینه از شبکه نمایش خانگی میباشد و خوانندگانش افرادی هستند که کنسرتشان به ثانیه نرسیده پر میشود!