۲ مطلب با موضوع «تجاوز و تهاجم» ثبت شده است

من پریشانم و او گیره به گیسو زده است

بندگان عصیانگر، گمان نکنم نیازی باشد تا آتش به اختیاری خودم را برای شما توجیه کنم چرا که این را دیگر هر خری میداند که پیامبر خدا آتش به اختیار است و می تواند تا مرحله ی دبه ی اسید و پنجه بوکس و همه ی این ها برود و دکمه ی همه را بزند؛

میدانید چه شده؟ یکبار دیگر ببینم گیس هایتان از گوشه ی روسری تان، از زیر مقنعه ی تان، از پشت شالتان، معلوم است، موزر بر میدارم کچلتان می کنم تا متوجه بشوید دیدن موهای از مقنعه و روسری بیرون مانده چه دردی در زیر شکم جماعت ذکور می پیچاند، تازه من خودم پیامبرم و از هرگونه بوالهوسی و بی ناموسی گری بری هستم ولی شما خودتان یک لحظه خودتان را جای یک مرد بیچاره بگذارید که یک گُله مو در باد دارد برایش تکان میخورد، این مرد آن لحظه را تصور می کند که موی شما توی چشمتان آمده و دارد میپیچاند پشت سرتان تا صورت شما را ببیند، خب شما خودتان باشید منحرف و تحریک نمیشوید؟  به کجا دارید میروید؟ بنیان چند خانواده را میخواهید به فنا بدهید؟ شما نمی دانید مردان تا بحال مو ندیده اند و یک هو ممکن است بروند از زنشان تقاضای مو کنند؟ چه کسی پاسخ گوست؟ واقعاً که...

آن موزِر من کو؟

۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۳
سین الف

من که بسی وسوسه مندم

حالا که بازار تجاوز ها گرم است باید خدمتتان عرض کنم بنده دائماً دوست دارم تا به همه چیز شما تجاوز کنم، بنده دوست دارم به حریم خصوصی شما تجاوز کنم و آنرا عمومی کنم، بنده دوست دارم تا به تنهایی شما تجاوز کنم و آنرا به یک کلمه ای که مخالف تنهایی است و اسمش را نمیدانم تبدیل کنم، بنده دوست دارم دست در جیب شما بکنم و مبایلت را در بیاورم تا با آن سلفی بگیریم روی صورتمان فیلتر اسنپ چت و بِ ششصد و دوازده بگذاریم و از خنده غش کنیم،  البته اینکه شما گوشی تان را توی جیب پیراهنتان روی سینه ی تان می گذارید تا من دستم را به آن هم بزنم بی تأثیر نیست، بنده حتی دوست دارم به جای شما پول ناهار امروز را حساب کنم ولی از کیف پول شما چرا که هر بار که آنرا باز می کنم عکس خودم را در آن میبینم و ضعف می کنم، بنده ناموساً به این دلیل با کیف پول شما کار ندارم چون آن در جیب عقب شماست، شما هم ناموساً انقدر حریم خصوصی ات را سفت نگه ندار چون من دائم التحریکم و همش می خواهم به همه چیز تجاوز کنم، حتی به دنده عوض کردن شما...

۱۷ خرداد ۹۷ ، ۲۰:۴۴
سین الف